Alegårdens Islandshästar

 

 

Betäckningsavgift 

Vi tar emot ston från och med April 2015

 

Språngavgift 2500 kr
90 dagars dräktighet 4000 kr

Totalt: 6500 kr


Betesavgift 30 kr/dag
 

SIFs stoavgift samt

Veterinära kostnader tillkommer

Geysir fra Sagastadir